Estudis experimentals i test de les eines

Retouche_2169

El sistema desenvolupat s'avaluarà en cinc àrees pilot, localitzades a les zones costaneres properes a les sortides dels principals oleoductes existents com previstos, així com en zones de tràfic molt gran, mitjançant:

  • La instal·lació de radars HF en els llocs de prova i el desenvolupament de l'estratègia de mostreig dels principals instruments (flotadors a la deriva, perfiladors i planadors).
  • Estudis experimentals ad-hoc, en les àrees pilot, per avaluar la fiabilitat del sistema de predicció, combinant vigilància i previsió.
  • Simulacions de vessamnts d'hidrocarburs i operacions SAR.

Les àrees pilot estan: en el Golf de Trieste (Itàlia), Golf de Nàpols (Itàlia), la zona costanera del Var (França), la regió entre illes de Majorca (Espanya) i  el nord-est del mar Egeo (Grècia).

Resultats esperats del projecte: 

  • Estratègies i xarxa de mostreig
  • Informe del sistema integrat d'observació-modelització.
  • Estudis d'avaluació de resultats.

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments