METES I OBJECTIUS

MILLORAR LA QUALITAT I L'EFICÀCIA EN LA PRESA DE DECISIONS EN CAS D'ACCIDENTS MARÍTIMS

El projecte TOSCA, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Med, té com a objectiu millorar la qualitat, la rapidesa i l'eficàcia en la presa de decisions en cas d'accidents en el Mediterrani relacionats amb la contaminació per vessaments de petroli i/o en operacions de cerca i rescat (SAR).

Per respondre a aquest objectiu, en el projecte s'adreçaran els següents objectius específics: 

Desenvolupar un sistema científic i sostenible de monitoratge i previsió

A través de la construcció d'una xarxa d'observació, basada en tecnologia d'última generació (radars HF i derivadors), el projecte proporcionarà no només observacions en temps real, també la previsió de les condicions del mitjà marí en la part occidental i oriental del mar Mediterrani. El sistema serà instal·lat i avaluat en cinc llocs de prova de zones costaneres en àrees d'abocaments de petroli (Mediterrani Oriental) i en zones de molt de tràfic (Mediterrani Occidental). Mitjançant tecnologia d'última generació s'oferirà un seguiment més precís dels vessaments de petroli i de la previsió de les seves trajectòries

Crear una eina de suport per al procés de presa de decisions en cas d'accidents marítims

Les dades obtingudes es combinaran en una eina de suport per a la presa de decisions de les autoritats responsables davant una emergència marina. Amb base en les necessitats de les autoritats locals de tot el Mediterrani, el sistema serà implementat a escala territorial i proporcionarà informació crítica per recolzar la presa de decisions en cas d'accidents marítims (el seguiment de vessaments de petroli i objectes, les seves trajectòries, els corrents oceànics i els mapes de dispersió, el mapatge de zones de risc, mapes de vulnerabilitat... 

Elaborar una estratègia comuna de gestió del vessaments de petroli i de les operacions SAR

La xarxa s'utilitzarà per implementar plans d'acció en col·laboració amb les autoritats locals, així com una estratègia comuna en la cooperació científica amb els legisladors, per donar no només resposta immediata davant vessaments de petroli i accidents marítims, sinó també mitigació i gestió a llarg termini de la contaminació.

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments