Escenaris tipus i plans d'acció

DESENVOLUPAMENT D'ESCENARIS TIPUS I PLANS D'ACCIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB LES AUTORITATS LOCALS I RESPONSABLES POLÍTICS  

En aquesta fase se simularan situacions d'emergència i accions de resposta davant vessaments de petroli i operacions de cerca i salvament, amb l'objectiu de millorar reaccions en cas d'accident marítim. Les dades recollides, tant les històriques com les noves, seran utilitzades per posar en pràctica, a escala territorial, una eina per a la presa en comú de decisions. Aquesta eina oferirà dades georeferenciades del medi ambient costaner: seguiment, trajectòria i dispersió dels vessaments de petroli, demarcació de zones de risc, mapes de vulnerabilitat ....

La col·laboració amb les autoritats locals i amb els responsables polítics conduiran al desenvolupament d'estratègies conjuntes, així com una major gestió comuna dels vessaments de petroli i de les operacions SAR en zones costaneres. Això farà possible la identificació i mitigació de la dispersió de la contaminació i garantirà una gestió a llarg termini de la contaminació en cas d'accident marítim.

 Els principals resultats esperats són:

  • Guia de l'eina.
  • Estudis d'Avaluació i d'Impacte.
  • Reunions d'usuaris finals.
  • Base de dades actualitzada dels corrents oceànics.
  • un lloc web de GIS.
  • una guia de GIS.
  • Recomanacions de gestió i acords comuns.

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments