Aspectes Innovadors

TOSCA OFERIRÀ UNA SÈRIE D'ASPECTES INNOVADORS RELATIUS A l'EVOLUCIÓ TÈCNICA I A LES NOVES FORMES DE GESTIÓ DEL PROCÉS D'IMPLEMENTACIÓ

Aspectes tècnics innovadors

TOSCA ajudarà a avançar l'estat de l'art en vigilància i predicció en el mar, millorant les solucions existents cap a previsions marines més precises relatives al seguiment i trajectòria dels vessaments de petroli 

Una xarxa sostenible de radars i l'estandarització de l'anàlisi de programari per a la predicció de la dispersió

Mitjançant la instal·lació d'una xarxa sostenible de radars i amb l'estandarització dels instruments i el programari de predicció marina, el projecte facilitarà l'ús de les solucions de monitoreig i de previsió en el mar a les autoritats responsables de respondre en cas d'emergència per accident marítim.

Mesures directes amb radars HF i derivadors dels corrents oceànics i simultanis amb l'ús d'un model de predicció amb la plataforma de vigilància oceànica

El modelatge i la previsió del transport pels corrents marins són eines molt sensibles, petits errors en els càlculs dels corrents porten a errors significatius en les previsions de les trajectòries. Per aquesta raó, el projecte TOSCA proposa fer mesures directes dels camps actuals amb radars HF i amb derivadors. Això permetrà que tant la informació crucial, com la complementària, puguin predir la dispersió i la trajectòria de vessaments de petroli amb major precisió, la qual cosa permetrà pronòstics més precisos.

Millora del procés d'implementació

Encara que ja existeixen eines d'observació i predicció, la integració i posada en pràctica per les autoritats locals, no sempre són efectives. Tosca té la intenció d'omplir aquest buit mitjançant la participació de les autoritats locals i regionals en el consorci del projecte. Això hauria de conduir a una millor integració de les solucions proposades i dels resultats del projecte dins dels protocols nacionals existents i dels acords internacionals.

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments