Antecedents del projecte

A partir de catàstrofes marítimes 

ERIKA, Don Pedro, Prestige ... Els efectes letals dels olis minerals en els fràgils ecosistemes marins i costaners, són ben coneguts. La creixent importància dels ports del Mediterrani oriental i la densitat del tràfic concentrada entorn dels ports del Mediterrani occidental i central estan constantment augmentant el risc d'incidents marítims importants. Per aquestes raons, els Socis MED han de treballar junts en un sistema de vigilància més fort que l'actual i en plans d'acció eficacos en cas d'accident marítim.

CAP A UN SISTEMA DE RESPOSTA OPTIMITZAT

Els riscos i els danys causats per un accident marítim es poden reduir amb l'ajuda de millors i més eficaços sistemes de predicció i monitoreig. El projecte TOSCA, que reuneix a 12 socis de quatre països de la part oriental i occidental del Mediterrani, ha estat dissenyat per ajudar a crear un sistema millorta de resposta als accidents marítims.

En la seva fase inicial, el projecte ajudarà a configurar una xarxa sostenible entre les autoritats locals, els responsables polítics i els científics del Mar Mediterrani. A continuació, es desenvoluparà i aplicarà innovadores solucions per a la previsió i monitoratge del mar. També es crearan eines de suport a la presa de decisions i als plans d'acció de les autoritats, per garantir una millor resposta en cas d'accident marítim.

PER CAPITALITZAR L'EXPERIÈNCIA EN INFRASTRUCTURES ADQUIRIDES I EN MONITOREIG I PREDICCIÓ DE LA MAR.

TOSCA pretén capitalitzar i millorar l'experiència en infraestructures i els coneixements prèviament adquirits en aquest camp al llarg d'altres projectes de la UE. També facilitarà la construcció una gran xarxa d'instal·lacions de defensa costaneres que cobreixin la part oriental i occidental del Mediterrani, basades en els últims avanços tecnològics, el saber fer, l'experiència i la cooperació amb les autoritats locals.

Descarregar

TOSCA brochure French

Descarregar

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments