A Els qui interessa?

El projecte afecta a un ampli rang de professionals que intervenen en aspectes operatius, estratègics i científics amb la finalitat d'assegurar una resposta eficaç en cas d'accident marítim

  • Les autoritats locals i administracions públiques encarregades dels plans d'emergència en cas d'accidents marítims,
  • Els responsables polítics involucrats en temes ambientals i de seguretat marítima
  • La comunitat científica que treballa en projectes oceanogràfics i d'investigació.

Els ciutadans també es beneficiaran dels resultats i assoliments del projecte TOSCA través de la millora en la preservació del medi ambient marí i costaner i en l'eficiència en les operacions de cerca i salvament (SAR).

Autoritats locals i regionals i Administracions públiques

Les autoritats locals i regionals a càrrec dels plans d'emergència *seán les primeres beneficiàries dels resultats del projecte. Beneficiant-se de la creació d'una eina de suport a decisions comunes (sistema web interactiu basat en el sistema d'informació geogràfica GIS). proporcionarà informació important i a més la metodologia per ajudar-los a preparar la seva resposta davant un accident marítim.

Responsables de les politiques

TOSCA elaborarà recomanacions per als responsables polítics dirigides a millorar el medi ambient i les polítiques de seguretat marítima, proporcionant la decisió adequada en cas d'un incident marítim en el mar Mediterrani. Es generaran estratègies conjuntes i acords comuns per assegurar tant una resposta immediata, com la mitigació i la gestió de la contaminació per vessis de petroli, així com en les operacions SAR.

Comunitat Científica

Els assoliments del projecte seran compartits amb la comunitat científica per assegurar la difusió i la capitalització dels resultats de TOSCA. Es farà especial recalcament a compartir l'experiència i els coneixements adquirits durant el desenvolupament del projecte amb altres projectes de la UE actuals, relatius a la vigilància del mar i la previsió de vessis de petroli, tals com: PRIMI, CALYPSO, MYOCEAN ... La xarxa creada durant el projecte amb la comunitat científica, podria estendre's a altres socis i països amb la finalitat de permetre l'aplicació d'aquesta nova plataforma en altres àrees del mar Mediterrani.

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments