El projecte TOSCA

MILLORAR LA QUALITAT I L'EFICÀCIA EN LA PRESA DE DECISIONS EN CAS D'ACCIDENTS

El projecte TOSCA, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Med, té com a objectiu millorar la qualitat, la rapidesa i l'eficàcia en la presa de decisions en cas d'accidents en el Mediterrani relacionats amb la contaminació per vessaments de petroli i/o en operacions de cerca i rescat (SAR). Això es durà a terme amb el suport d'una xarxa incloent-hi les autoritats locals, els gestors polítics i científics, amb un sistema científic de monitorització i predicció marítima i amb la implementació d'heines de suport a la presa de decisisons i plans d'acció.

Més informació

A Els qui interessa?

Les autoritats locals i administracions públiques encarregades dels plans d'emergència en cas d'accidents marítims, els responsables polítics involucrats en temes ambientals i de seguretat marítima, la comunitat científica que treballa en projectes oceanogràfics i d'investigació, el projecte afecta a un ampli rang de professionals que intervenen en aspectes operatius, estratègics i científics amb la finalitat d'assegurar una resposta eficaç en cas d'accident marítim.

Més informació

We have shown that actual methods, based primarily on numerical models, have major limitations. This is particularly due to a lack of observational data. The use of HF radars can provide real-time mapping of surface currents, day and night and sup...

Mediterranean Institute of Oceanography

In its current state of development, TOSCA represents a real potential for progress in antipollution management in case of maritime accidents and oil spills. TOSCA offers new approaches and new tools to facilitate the location and monitoring of sl...

Prefecture of the Mediterranean Sea - French State

Subscrigui's al butlletí de TOSCA i rebi les darreres notícies i informació sobre les activitats del projecte i resultats, publicacions i propers esdeveniments